Aktualności

RSS

Wpis nr 5 (4 z 10)Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

Udostępnij

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą

21.12.2018, 11:17:35

W dniu 21 grudnia 2018 roku podpisano umowę z firmą Solartime Sp. z o.o. ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów. Umowa przewiduje kompleksową dostawę i montaż 452 instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Kąkolewnica” współfinansowanego ze środków z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0156/16-00.

Wartość instalacji solarnych to kwota brutto 4 996 507,38 zł.

Termin wykonania zamówienia – do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.