Aktualności

RSS

Wpis nr 6 (5 z 10)Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

Udostępnij

Informacja na temat podpisywania umów z mieszkańcami

07.01.2019, 11:31:52

W związku z realizacją projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Kąkolewnica”, informujemy mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Druki umowy należy pobrać podczas organizowanych zebrań w sprawie montażu instalacji lub w Urzędzie Gminy i dostarczyć wypełnione i podpisane do pokoju nr 11 (I piętro) Urzędu Gminy Kąkolewnica w godzinach urzędowania. Do wglądu niezbędne będą:

  • dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane kolektory.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku współwłasności działki, na której znajduje się budynek, umowa musi zostać podpisana przez wszystkie osoby, które na dzień podpisania umowy figurują w ewidencji gruntów.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej wpłaty zawartej w umowie.

Kwota udziału mieszkańca jest uzależniona od wielkości zestawu solarnego:

1) dla zestawu solarnego typ I (2 panele) - 2 450,74 zł

2) dla zestawu solarnego typ II (3 panele) - 2 564,16 zł

3) dla zestawu solarnego typ III (4 panele) - 2 677,59 zł

4) dla zestawu solarnego typ IV (5paneli) - 2 791,00 zł

5) dla zestawu solarnego typ V (2 panele na gruncie) - 2 531,70 zł

6) dla zestawu solarnego typ VI (3 panele na gruncie) - 2 668,43 zł

7) dla zestawu solarnego typ VII (4 panele na gruncie) - 2 805,27 zł

8) dla zestawu solarnego typ VIII (5 paneli na gruncie) - 2 940,15 zł

Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem instalacji w terminie do 28 lutego 2019 roku. Niedokonanie wpłaty przed montażem instalacji będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości, którzy dostarczą podpisane umowy proszeni są do:

- uregulowania należności wynikającej z umowy,

- dostosowania pomieszczeń i dachów do montażu kolektorów.

Osoby z listy rezerwowej będą mogły przystąpić do projektu wyłącznie w przypadku wycofania się mieszkańca z listy podstawowej.

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest w okresie luty – lipiec 2019 roku.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wyjaśnienia innych wątpliwości prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy z pracownikami Referatu Inwestycji i Rozwoju – pok. 11 – tel. 83 344-80-31, e-mail: inwestycje@kakolewnica.lublin.pl