Informacje o technologii

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu. Efekt: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska. 452 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,8 MW.

Dokumentacja zawiera typowe projekty budowlane dla 8 zestawów:

  1. Projekt instalacji solarnej z dwoma kolektorami zlokalizowanymi na dachu lub ścianie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP I (2 szt. kolektorów, zbiornik 240 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 2670 W – 90 szt.
  2. Projekt instalacji solarnej z trzema kolektorami zlokalizowanymi na dachu lub ścianie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP II (3 szt. kolektorów, zbiornik 280 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4005 W – 176 szt.
  3. Projekt instalacji solarnej z czterema kolektorami zlokalizowanymi na dachu lub ścianie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP III (4 szt. kolektorów, zbiornik 371 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 5340 W – 60 szt.
  4. Projekt instalacji solarnej z pięcioma kolektorami zlokalizowanymi na dachu lub ścianie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP IV- (5 szt. kolektorów, zbiornik 437 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6675 W – 10 szt.
  5. Projekt instalacji solarnej z dwoma kolektorami zlokalizowanymi gruncie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP V (2 szt. kolektorów, zbiornik 240 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 2670 W – 39 szt.
  6. Projekt instalacji solarnej z trzema kolektorami zlokalizowanymi gruncie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP VI (3 szt. kolektorów, zbiornik 280 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4005 W – 47 szt.
  7. Projekt instalacji solarnej z czterema kolektorami zlokalizowanymi gruncie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP VII (4 szt. kolektorów, zbiornik 371 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 5340 W – 26 szt.
  8. Projekt instalacji solarnej z pięcioma kolektorami zlokalizowanymi gruncie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP VIII (5 szt. kolektorów, zbiornik 437 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6675 W – 4 szt.

Na podstawie danych otrzymanych od przyszłych użytkowników instalacji dobrano zestaw solarny składający się z 2-5 płyt kolektorów płaskich zamontowany na dachu.