Aktualności

RSS

Wpis nr 4 (3 z 10)Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

Udostępnij

Informacja o wyborze wykonawcy

10.12.2018, 10:29:46

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania z zakresu projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Kąkolewnica” współfinansowanego ze środków z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0156/16-00.

W przetargu wzięło udział 2 oferentów.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Solartime Sp. z o.o. ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów za kwotę brutto 4 996 507,38 zł. Termin wykonania zamówienia – do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.