Aktualności

RSS

Wpis nr 1 (1 z 10)Więcej wpisów | Ostatni |

Udostępnij

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Kąkolewnica”

07.07.2018, 20:58:08

Gmina Kąkolewnica w dniu 14 czerwca 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Kąkolewnica” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

W dniu 6 lipca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 667 214,25 zł.