O gminie

Gmina Kąkolewnica to Gmina wiejska, położona w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, przy drodze krajowej Białystok-Lublin.

Gmina zajmuje obszar 147 km², na którym mieszka około 8 600 osób.

Analizując sytuację ekonomiczną Gminy Kąkolewnica można stwierdzić, że jest to gmina o dominującej funkcji rolniczej i hodowlanej. Usługi i znikoma produkcja przemysłowa jest funkcją uzupełniającą.

Gmina Kąkolewnica użytki rolne stanowią 70% powierzchni ogólnej gminy. Lasy zajmują powierzchnię 3 650 ha, co stanowi 24,7% powierzchni ogólnej.

Główne atrakcje turystyczne gminy to: piękne lasy, zabytki sakralne, miejsca walki i męczeństwa oraz okolica kanału Wieprz – Krzna.