Aktualności

RSS

Wpis nr 3 (2 z 10)Więcej wpisów | Ostatni | |

Udostępnij

Informacja o ogłoszeniu przetargu

12.09.2018, 08:05:19

W dniu 12 września 2018 roku ogłoszono przetarg na „Dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Kąkolewnica” w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Kąkolewnica” współfinansowanego ze środków z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0156/16-00.

Ogłoszenie dostępne jest pod adresem:

https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=271&p1=szczegoly&p2=60245

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 452 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 1,8 MW lecz mniejszej niż 2 MW.

Zamówienie obejmuje montaż:

90 sztuk instalacji 2 panelowych montowanych na dachu lub elewacji TYP I

176 sztuk instalacji 3 panelowych montowanych na dachu lub elewacji TYP II

60 sztuk instalacji 4 panelowych montowanych na dachu lub elewacji TYP III

10 sztuk instalacji 5 panelowych montowanych na dachu lub elewacji TYP IV

39 sztuk instalacji 2 panelowych montowanych na gruncie TYP V

47 sztuk instalacji 3 panelowych montowanych na gruncie TYP VI

26 sztuk instalacji 4 panelowych montowanych na gruncie TYP VII

4 sztuk instalacji 5 panelowych montowanych na gruncie TYP VIII

Termin wykonania zamówienia – do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.